იტვირთება...

იტვირთება...

lemons

AIRNAV.GE

საქაერონავიგაცია, როგორც შეზღუდული პასუხიმგებლობის საზოგადოება 1999 წელს დაარსდა. მიღებულმა დამოუკიდებლობამ და თვითდაფინანსების პრინციპზე გადასვლამ კომპანიას სწრაფი განვითარების საშუალება მისცა.განხორციელდა მაშტაბური ტექნიკური გადაიარაღება, თანამედროვე სისტემებზე გადასვლა და კადრების გადამზადება, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანისა და უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით. შედეგად, საქართველოს საჰაერო სივრცე ევრაზიის საჰაერო დერეფნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახდა და საჰაერო ხომალდების ნაკადმაც საგრძნობლად მოიმატა. 2012 წლიდან კი ლემონსთან თანამშრომლობით შეიქმნა ვებ გვერდი, რომელსაც დღემდე წარმატებით იყენებს კომპანია.

live preview

next project

NEFERTITI.GE

ჩვენი მენიუ