lemons


იტვირთება...

lemons

EcoMix

შეიქმნა EcoMix-ის "წებო ცემენტის" შესაფუთი მასალის დიზაინი და ამავე შეფუთვის 3D ვარიანტი, ასევე შეიქმნა სავიზიტო ბარათის დიზაინი.

ecofix.jpg ecomix-visit-card.png ecomix.jpg

next project

NintiPharma.com

ჩვენი მენიუ