ბინის შეძენა ბანკის საშუალებით მოლაპარაკებამყიდველი არჩევს მისთვის სასურველ ბინას და შესყიდვის პირობებს ათანხმებს კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს გაყიდვების მენეჯერთან; ბანკისთვის საბუთების გამზადება, წარდგენა და სესხის დამტკიცებაკომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს გაყიდვების მენეჯერი ამზადებს ინვოისს და ამონაწერს საჯარო რეესტრიდან, მყიდველთან წინასწარ შეთანხმებულ ბინაზე, რომელის წარედგინება ბანკს იპოთეკური სესხის მისაღებად; მყიდველის მხრიდან ბანკის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდგომ, ბანკთან აფორმებს იპოთეკური სესხის ხელშეკრულებას, წინასწარ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; ხელშეკრულების რეგისტრაციამყიდველი და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს დირექტორი „წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებას“ და იპოთეკის ხელშეკრულებას, ერთდროულად, არეგისტრირებენ საჯარო რეესტრში. რის შედეგადაც მყიდველი იღებს საჯარო რეესტრიდან დოკუმენტს, სადაც ის ბინის მომავალ მესაკუთრედ ფიქსირდება; პირველადი შენატანის გადახდა„წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ ვადებში მყიდველი იხდის ბინის ღირებულების პირველად შენატანს; ნასყიდობის ხელშეკრულების რეგისტრაციამყიდველის და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს მიერ, ორმხრივი ვალდებულებების ჯეროვნად და სრულყოფილად შესრულების შემდეგ ფორმდება „ნასყიდობის ხელშეკრულება“. მყიდველი და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს დირექტორი „ნასყიდობის ხელშეკრულებას“ არეგისტრირებენ საჯარო რეესტრში; გილოცავთთქვენ გახდით კომპნია „მონოლით ჯგუფი“-ს მიერ აშენებულ უძრავი ქონების მფლობელი.   ბინის შეძენა პირდაპირი გადახდით მოლაპარაკებამყიდველი არჩევს მისთვის სასურველ ბინას და შესყიდვის პირობებს ათანხმებს კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს გაყიდვების მენეჯერთან; ხელშეკრულების რეგისტრაციამყიდველი და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს დირექტორი „წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებას“ არეგისტრირებენ საჯარო რეესტრში. რის შედეგადაც მყიდველი იღებს საჯარო რეესტრიდან დოკუმენტს, სადაც ის ბინის მომავალ მესაკუთრედ ფიქსირდება; პირველადი შენატანის გადახდა„წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ ვადებში მყიდველი იხდის ბინის ღირებულების პირველად შენატანს; ნასყიდობის ხელშეკრულების რეგისტრაციამყიდველის და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს მიერ, ორმხრივი ვალდებულებების ჯეროვნად და სრულყოფილად შესრულების შემდეგ ფორმდება „ნასყიდობის ხელშეკრულება“. მყიდველი და კომპანია „მონოლით ჯგუფი“-ს დირექტორი „ნასყიდობის ხელშეკრულებას“ არეგისტრირებენ საჯარო რეესტრში; გილოცავთთქვენ გახდით კომპნია „მონოლით ჯგუფი“-ს მიერ აშენებულ უძრავი ქონების მფლობელი.

მიმდინარე პროექტები

მონოლითი სითი
პროექტის ნახვა
ნუცუბიძის 4 მ/რ, 21 დ კორპუსი
პროექტის ნახვა
ბ. კალანდაძის N3
პროექტის ნახვა

დაგვეკონტაქტეთ