რა არის დომეინი?

რატომ გადავწყვიტე დავწერო? იმიტომ, რომ ინტერნეტ მომხმარებლის 80% (ჩემი გამოცდილებით) თუ უფრო მეტმა არა,  არ ...