ინტერნეტ რეკლამის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობა – ტიზერული რეკლამა

დღეს მე შევეხები ყველასათვის ნაცნობ თემას, ინტერნეტ რეკლამის ერთ-ერთ ბოლო დროს ყველაზე პოპულარულ სახეობას ე.წ. ტიზერული ...