ფერების ფერადი ფსიქოლოგია – კომპანიის ბრენდინგის პროცესში

კომპანიის ბრენდინგის პროცესში ფერების სწორად შერჩევას ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს . ამით ხაზს ...