კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

www.adreuli.ge

ლოგოს დიზაინი და ვებ გვერდი

ბავშვთა ადრეული განვითრების, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული საქართველოში მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანებისთვის დაიხატა ლოგო და დამზადდა ორგანიზაციის ვებ გვერდი