ოკიფოსტ

www.facebook.com/okipost

სოციალური მედიის მართვა

სტუდია Lemons ანხორციელებს კომპანია okipost-ის Facebook გვერდის ადმინისტრირებას. ამასთან გამართა კომპანიის ვებ გვერდზე არსებული კონტენტი.