ვებდიზაინი

ვებდიზაინი

ტრენინგის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს ვებდიზაინის ძირითადი საკითხები, რათა დამოუკიდებლად შეძლონ მაღალი ხარისხის დიზაინის ვებგვერდის შექმნა  და ამ მიმართულებით მარტივად დასაქმება.

ტრენინგი მაქსიმალურად გაჯერებულია პრაქტიკული სამუშაოებითა და დავალებებით.

კურისის გავლის შემდეგ  მსმენელები დამოუკიდებლად შეძლებენ  დახვეწილი ვიზუალის მქონე, სტრუქტურულად გამართულ, მომხმარებელზე ორიენტირებულ ვებგვერდის დიზაინს.

20-საათიან ტერნინგზე მსმენელები შეისწავლიან  UI/UX-ის საფუძვლებსა და ძირითად პრინციპებს. 

სწავლის დასაწყებად  შედგება ჯგუფი მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 6 მსმენელისგან.

ტრენინგის საკითხები:

 • Photoshop-ის პანელის მიმოხილვა
 • Photoshop-ის პანელის ოპტიმიზაცია
 • ფორმებთან მუშაობა
 • ფენები + კლიპინგი
 • სასარგებლო რესურსები
 • Wireframe-ის მნიშვნელობა
 • Wireframe-ის შექმნა
 • თეთრი სივრცის მნიშვნელობა
 • ელემენტების გასწორება (პროპორციები, თეთრი სივრცე)
 • ფონტები (ფონტის შერჩევა, ზომა, ფერი, სიმაღლე)
 • ფენის ეფექტები FX (ჩრდილები, ფერები, გამჭვირვალობა)
 • მონიშვნის ინსტრუმენტები
 • ფენის ნიღბები (საბაზისო)
 • Wireframe-ის გადაწყობა გავლილი მასალით
 • მსჯელობა (შეცდომების შესწორება)
 • ინტერაქციულ ელემენტებზე მუშაობა
 • გრიდის მნიშვნელობა
 • Responsive საიტის მიმოხილვა
 • გრიდის კალკულატორი (ბადის აწყობა Photoshop-ით)
 • დიზაინის აწყობა გრიდის გამოყენებით
 • დავალების მიღება
 • რეფერენსის მოძიება
 • სტრუქტურის შეთანხმება
 • დიზაინზე მუშაობა (დასრულება დამოუკიდებლად)
 • ნამუშევრების განხილვა/პრეზენტაცია
 • Photoshop-ის შეჯამება
ხანგრძლივობა: 20 საათი
ღირებულება: 750 ₾
რეგისტრაცია

სხვა ტრენინგები