გაყიდვების მართვა

გაყიდვების მართვა

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მსმენელებს, სწორად შეაფასო საკუთარი შესაძლებლობები და აღმოაჩნონსაკუთარ თავში გამყიდველი

ტრენინგის გავლის შემდეგ, მსმენელები შეძლებენ გაყიდვების პროცესის სრულ მართვას, შეიძენენ და დახვეწენ გაყიდვების მენჯერისთვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს.

12-საათიან ტრენინგის საკითხები:

 • გაყიდვების არსი
 • გაყიდვების როლი კონკრეტული სფეროს განვითარებაში;
 • გაყიდვების მენეჯერის უნარ-ჩვევები
 • გაყიდვების მენეჯერის უნარ-ჩვევები
 • მომხმარებელის ქცევის ამოცნობა
 • საჭიროების გამოვლენა
 • ფასის აღქმა
 • მომხმარებელისთვის შეთავაზების ეტაპები
 • როგორ მოვახდინოთ გავლენა მომხარებელზე;
 • კომუნიკაციის ფორმები
 • გეგმის მნიშვნელობა გაყიდვებში

სხვა ტრენინგები