სატელეფონო გაყიდვების მართვა

სატელეფონო გაყიდვების მართვა

ტრენინგის მიზანი: როგორ გავხდეთ შედეგიანი და წარმატებული სატელეფონი გაყიდვების მენეჯერი.

12-საათიან ტრენინგზე მსმენელები გაანალიზებენ და შეისწავლიან სატელეფონო მენეჯერის წარმატების ინდიკატორებს.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელები შეიძენენ და  დახვეწენ სატელეფონო გაყიდვების მენეჯერისთვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს,  შეძლებენ პოტენციური კლიენტის ლოიალურ კლიენტად ქცევას და მარტივად შეძლებენ სატელეფონო გაყიდვების მართვას.

ტრენინგის საკითხები:

 • კომუნიკაცია
 • რა ახდენს გავლენას შთაბეჭდილების ფორმულირებაზე?
 • კლიენტზე და პროდუქტზე ორიენტირებული გაყიდვები
 • სატელეფონო გაყიდვების პერსონალის ტიპები: სად, რომელში ხედავთ თქვენ თავს?
 • უყვართ თუ არა ადამიანებს ყიდვა?
 • რას ყიდულობენ
 • ცივი ზარებიდან ლოიალურ მომხმარებლამდე – პოტენციური კლიენტიდან თანამოაზრემდე
 • კლიენტის კმაყოფილების სამი მნიშვნელოვანი ასპექტი
 • სატელეფონო გაყიდვების ეტაპები და ოქროს წესები თითოეულ ეტაპისთვის
 • კონტაქტის დამყარება
 • დაინტერესება
 • საჭიროების დადგენა
 • პროდუქტის პრეზენტაცია
 • წინააღმდეგობის დაძლევა
 • გაყიდვების დასრულება

სხვა ტრენინგები