გაყიდვებსა და მომსახურებაზე ორიენტირებული ქოლ-ცენტრის მენეჯმენტი მენეჯერებისთვის

გაყიდვებსა და მომსახურებაზე ორიენტირებული ქოლ-ცენტრის მენეჯმენტი მენეჯერებისთვის

ტრენინგის მიზანი: როგორ შევქმნათ და ვმართოთ მომხმარებლის მხარდაჭერისა და უკუკავშირის ეფექტიანი სამსახური.

12-საათიან ტრენინგზე მსმენელები ისწავლიან, როგორ შექმნან და მართონ კომპანიის კონკრეტულ საჭიროებებსა და მომხმარებელზე ორიენტირებული ქოლ-ცენტრი (კონტაქტ-ცენტრი)

ვისთვისაა ეს ტრენინგი?

სატელეფონო  მომსახურების ხარისხზე   და სატელეფონო გაყიდვებზე ორიენტირებული კომპანიებისთვის (მცირე, საშუალო და დიდი კომპანიები)

აქვთ სერვისი/პროდუქტი და მომხმარებელთან კომუნიკაცია და უკუკავშირი მათთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან გააზრებული აქვთ, რომ ნებისმიერი მარკეტინგული აქტივობა აზრს კარგავს გამართული კომუნიკაციის არხების გარეშე.

აქვთ ქოლ-ცენტრები და სჭირდებათ მისი გამართული და ეფექტიანი მუშაობა –ერთიანი, ეფექტური სატელეფონო სისტემის შექმნა.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ სწორად დაგეგმონ და მართონ კონკრეტულ საჭიეროებებზე ფოკუსირებული ქოლ-ცენტრის შექმნის ყველა ეტაპი (ამოცანის სწორად დასმიდან მოქნილი რეპორტინგისა და შეფასება-მონიტორინგის სისტემის შექმნამდე), რაც, საბოლოო ჯამში, კომპანიას სწორი ბიზნესგადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება.

ტრენინგის საკითხები:

 • პირველი ტელეფონიდან თანამედროვე ტექნოლოგიებზე
 • დაფუძნებულ ქოლ-ცენტრამდე
 • რატომ VoIPტელეფონია?
 • ეფექტიანი გუნდის შექმნა/კვალიფიციური თანამშრომელისატელეფონო სერვისში
 • Inbound და Outbound ქოლ-ცენტრების თავისებურებები
 • თანამშრომლების შერჩევა და ტრენინგის მიმართულებები (ტექნიკური, სატელეფონო მომსახურება და სატელეფონო გაყიდვები; კომპანიის პროდუქტები)
 • ბიზნესპროცესების სწორი აღწერა და ტექნიკური დავალების შექმნა. როგორი უნდა იყოს გამართული სოფტი? თანამშრომლის, როგორც პროგრამის მომხმარებლის უფლებები და წვდომები; რა შეგვაქვს სოფტში – ინფორმაციის აღრიცხვა-დამუშავება. მიზნების სწორი იდენტიფიცირება
 • არასამუშაო დროის სწორად დაგეგმვა და მართვა/Call Back
 • ეფექტური სატელეფონო მომსახურების პრინციპები
 • წარმატებული სატელეფონო გაყიდვების მოდელი
 • გზა ცივი ზარებიდან ლოიალურ მომხმარებლამდე
 • სატელეფონო გაყიდვების ეტაპები და ოქროს წესები თითოეულ ეტაპისთვის
 • Service Level, KPI, ფუნქციონალური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები
 • მონიტორინგი და შეფასება
 • შინაარსობრივი და ტექნიკური რეპორტები
 • დადებითი და უარყოფითი გამოცდილებები პროფესიული ზრდისა და განვითარებისთვის

სხვა ტრენინგები