ონლაინ კლინიკა

ლოგო

დაიხატა ონლაინ კლინიკის ლოგო, რომელიც პაციენტებს დინსანციური არხების საშუალებებით უწევს კონსულტაციას.