ზელისი

ლოგო და ვებ გვერდი

სამშენებლო კომპანია "ზელისი"-სთვის, რომელიც ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენებს საცხოვრებელ კორპუსს, დაიხატა ლოგო და და დამზადდა ვებ გვერდი.