კონსტანტინე

ლოგოს დიზაინი

დაიხატა საინვესტიციო კომპანია კონსტანტისეს ლოგო და მინი ბრენდბუქი.