შოკოლატერია არტიზანი

სოციალურ მედია

კომპანია Lemons უზრუნველყოფს კაფე "შოკოლატერია არტიზანი"-ს სოციალურ მედიის გვერდების მართვას.