ბიმ ჯგუფი

გაყიდვების აუთსორსინგი

ახალი სამშენებლო კომპანისთვის ბიმ ჯგუფისთვის შერჩეულ იქნა სლოგანი "ახალი სხივი თქვენს ცხოვრებაში". ასევე დამზადდა კომპანიის ბრენდბუქი და მიმდინარეობს ახალ ვებ გვერდზე მუშაობა.

გარდა ამისა კომპანია ლემონს უზრუნველყოფს გაყიდვების ექსკლუზიურ აუტსორსინგულ მომსაურებას.