Askangel.ge

ვებ გვერდი და პოლიგრაფია

კომპანია "ასკანგელ ალიანსისთვის" დამზადდა ვებ გვერდი, ასევე დაიხატა და დაიბეჭდა სავიზიტო ბარათები, კართან გასაკრავი აბრები და  სტიკერები. შეიქმნა პროდუქციის შესაფუთი მასალის 3D ვერსია.