ანტიკრედიტი

www.anticredit.ge

ლოგო, ბრენდბუქი და ვებ გვერდი

„ანტიკრედიტი“ მომხმარებელს სთავაზობს იურიდიული მომსახურების უნიკალურ პლატფორმას - სპეციალიზირებულ სერვისსა და მხარდაჭერას თანხის დაკისრებასთან ან/და უზრუნველყოფის საგანთან დაკავშირებულ დავებში. სტუდია ლემონსმა მათთვის შექმნა კომპანიის ლოგო, ბრენდბუქი და მიმდინარეობს ვებ გვერდზე მუშაობა, რომესაც ასევე მალე შემოგთავაზებთ.