პროგრეს ენერჯი ჯგუფი

ლოგო და ბრენდბუქი

პროგრეს ენერჯი ჯგუფი ახორციელებს საკონსულტაციო მომსახურება ენერგეტიკის სფეროში. ენერგოგენერაციის პროექტების ხელშეწყობისა და ინვესტირების მიმართულებით. ენერგოგენერაციის წყაროებს კი წარმოადგენს: განახლებადი/მწვანე ენერგია - ჰიდრო, ქარის და მზის ენერგია; ასევე კომბინირებული ციკლის წარმოება - თბო და ელექტო გენერაცია. Lemons-მა იმუშავა კომპანიის ლოგოს და ბრენდბუქის კონცეფციასა მის შესრულებაზე.