ლაქი კაპიტალი

ბრენდბუქი

კომპანია ლაქი კაპიტალის, უკვე არსებული ლოგოსთვის, შეიქმნა სამუშაო/საბეჭდი ფაილები და დაიხატა ბრენდბუქი სამომავლოდ სწორად გამოყენების მიზნით.