ოქონი

Lemons-მა დაამზადა საეკლესიო საიუვილერიო კომპანია Occony-ს ლოგო და ბრენდბუქი.

Lemons-მა დაამზადა საეკლესიო საიუვილერიო კომპანია Occony-ს ლოგო და ბრენდბუქი.