Sharks.ge

www.sharks.ge

ლოგო და ბრენდბუქი და ვებ გვერდი

Sharks საკონსულტაციო კომპანიაა ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილებით, რომელსაც Lemons.ge-მ შეუქმნა ლოგო და ბრენდბუქი, ასევე იმუშავა კომპანიის ვებ გვერდზე.