იბერია ბიზნეს ჯგუფი

www.ibg.ge

ვებ გვერდი

საქართველოს ბაზარზე არსებული ყველაზე დიდი საავტომობილო ჰოლდინგი, რომელიც ახორციელებს, როგორც ახალი ავტომობილების იმპორტირებასა და რეალიზაციას,  ასევე  მომსახურებას ავტოსერვისის, ავტოსათადარიგო ნაწილების, ზეთებისა და საბურავების მიმართულებით. იბერია ბიზნეს ჯგუფისთვის Lemons-მა ახალი ვებ გვერდის დამზადებაზე იმუშავა