რუმიქს დეველოპმენტი

www.roomix.ge

ვებ გვერდი

კომპანია რუმიქს დეველოპმენტისთვის, რომელიც ქმნის მაღალი კლასის უძრავი ქონების პროექტებს და კონცეფციებს, რითაც ცდილობენ მნიშვნელოვნად შეუწყონ ხელი თანამედროვე ურბანულ განვითარებას და საზოგადოებისთვის დამატებითი სარგებლის შექმნას, დავამზადეთ ვებ გვერდი.