იუიქს დეველოპმენტი

www.ux.ge

გაყიდვების აუთსორსინგი

ახალი სამშენებლო კომპანისთვის შერჩეულ იქნა სახელი UX და მისგან გამომდინარე სლოგანი "ყველა დეტალი კონცენტრირებულია შენზე". ასევე დამზადდა კომპანიის ბრენდბუქი და დამზადდა ახალი ვებ გვერდი.

გარდა ამისა კომპანია ლემონს უზრუნველყოფს გაყიდვების ექსკლუზიურ აუტსორსინგულ მომსაურებას.