არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი

www.asb.ge

ვებ გვერდი

არაპოლიტიკური, არაკონფესიური დახმარებისა და კეთილდღეობის ორგანიზაცია, 1,5 მილიონი წევრითა და 125 წელზე მეტი გამოცდილებით. ASB ყველაზე საჭირო მომსახრებას უწევს სოციალურად მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ადამიანებს განურჩევლად მათი პოლიტიკური, ეთნიკური ეროვნული თუ რელიგიური კუთვნილებისა.