მარკეტინგის როლი თანამედროვე მსოფლიოში

თანამედროვე მარკეტინგი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ მარკეტინგი.  მკაცრ კონკურენტულ ბრძოლაში იმარჯვებს, არამარტო ის, ვინც ძლიერია მთლიანობაში , არამედ ისინიც ვინც თავის სფერო იპოვა და მისი წყალობით მოიპოვა უპირატესობა. ამიტომაც კარგი მარკეტინგისთვის ხალხი ბევრ ფულს ხარჯავს.

მარკეტინგული მომსახურება მოიცავს მთელ რიგ ღონისძიებებს და ქმედებებს, რომლებიც მიმართულია, იმისთვის, რომ კომპანიამ მიღწიოს გარკვეული  მიზნებს და ამოცანებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრენდის ფორმირებისას არის, მარკეტინგული კვლევის ჩატარება, რომლის შედეგები იძლევა მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავების შესაძლებლობას, რომლის მეშვეობითაც კომპანია შეძლებს მის წინაშე არსებული მიზნების და ამოცანების მიღწევას. მწარმოებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს თავისი წარმოებული პროდუქციის ხარისხი, რადგან მომხმარებელს დაეხმაროს მის არჩევაში. თითოეული მეწარმისთვის მნიშვნელოვანია მომხმარებლის კეთილგანწყობის, ნდობის  მოპოვება.  რაც წარმატების  და მოგების გარანტია.

მომხმარებლის  მოსაზიდად  იქმნება მიმზიდველი რეკლამები, რომლის მეშვეობითაც ხდება მათ ემოციებზე ზემოქმედება.  მისი მომზადების პროცესში აუცილებელია ყურედღება მიზნობრივ აუდიტორიზე, მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე, პირად ფასეულობებსა თუ სტერეოტიპებზე გამახვილდეს. რეკლამაში აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი პროდუქტის უპირატესობასა და უნიკალურობას. იმისთვის, რომ დაიპყრო მომხმარებლის სმენა, მხედველობა, გემო და ყნოსვა სპეციალისტთა ჯგუფი (  კოპირაიტერები, პიარის სპეციალისტები და ფსიქოლოგები) ცდილობს გათვალოს თითეული დეტალი და რისთვისაც  იყენებს უმარავ თანამედროვე ტექნოლოგიასა და მეთოდებს. ფერთა გამა, ადვილად დასამახსოვრებელი მელოდია, მომხიბვლელი გმირები და მრვალი სხვა ხრიკი რეკლამას ადამიანის ფსიქიკაზე ზემოქმედების უდიდეს შესაძლებლობას აძლევს. გამყიდველს, რომელსაც შეუძლია მყიდველის თვალით  დაინახოს სამყარო ის აუცივლებლად მიაღწევს წარმატებას.

გაყიდვების სტიმულირება ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის. გაყიდვების სტიმულირების მენეჯერი არის ის, ვინც პოტენციურ მყიდველებს აწვდის პროდუქციასა და მომსახურებაზე ინფორმაციას. შესაბამისად, მასზეა დიდად დამოკიდებული,  როგორ აღიქვამენ მომხმარებლები კომპანიის პროდუქციას, ხედავენ თუ არა მის ღირებულებას და უპირატესობებს, უჩნდებათ თუ არა მისი შეძენის  სურვილი და ანიჭებენ თუ არა უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით. დღეს ძალიან აქტუალური გახდა მარკეტინგის ჩართულობა ბიზნესის ყველა სფეროში  იმის გამო, რომ ყველამ არ იცის, თუ როგორ წარმოაჩინოს და გაყიდოს თავისი პროდუქცია. გაყიდვების სტიმულირების დაწყებამდე აუცილებელია ჩატარდეს მარკეტინგული კვლევეა - მიმდინარე გაყიდვების (პროდუქტი/მომსახურება)  ეფექტურობის ანალიზი, ასევე უნდა მოხდეს კონკურენტების იდენტიფიცირება და მათი საფუძვლიანი ანალიზი.

ამ ინფორმაციის მოპოვების შედეგად მარკეტინგის სპეციალისტი  უკვე ინფორმირებული ანუ შეიარაღებულია.  შემდეგ მარკეტოლოგმა უნდა განსაზღვროს კონკრეტული სეგმენტი (მათი ხასიათის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის,  ეთნიკური, ენობრივი, რელიგიური შეხედულებების, ქცევებისა თუ ასაკობრივი განსხვავებულობის შესაბამისად ) მარკეტინგული მომსახურების მთავარი უპირატესობა, მისი ობიექტურობაა, ანუ ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, თუ რა ხდება სინამდვილეში. რადგან დაუმახინჯებელი ობიექტური ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიის სამომავლო მიზნების ფორმირებისთვის. 

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენ გვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

მარკეტინგის როლი თანამედროვე მსოფლიოში

სხვა სიახლეები

ტეგები: