რას უნდა ასახავდეს კომპანიის ლოგო?

კომპანიის ლოგო არის ვიზუალური ელემენტი, რომელიც შექმნილია ბრენდის იდენტიფიცირების და ცნობადობის შესაქმნელად. ლოგოს შეუძლია კომპანიის სხვადასხვა  ასპექტის გადმოცემა, მათ შორის მისი ღირებულებების, მიზნების, ხასიათის და სტილის.  

ლოგო უნდა ასახავდეს:

კომპანიის ღირებულებებს: ლოგოს შეუძლია ასახოს კომპანიის ღირებულებები და პრინციპები. მაგალითად, გარკვეული ფერების, ფორმების ან სიმბოლოების გამოყენებამ შეიძლება გამოხატოს გარკვეული ეთიკური, გარემოსდაცვითი ან სოციალური საკითხები.

საქმიანობის სფეროს: ლოგოს შეუძლია ადამიანებს მიანიშნოს კომპანიის საქმიანობის სფეროს შესახებ. მაგალითად, კონკრეტული სურათების ან ფერების გამოყენებით, რომლებიც სპეციფიკურია რომელიმე კონკრეტული ინდუსტრიისთვის.

კომპანიის სტილი და ხასიათს: ლოგოს შეუძლია კომპანიის ზოგადი სტილისა და ხასიათის გადმოცემა. მაგალითად, თანამედროვე, ტრადიციული, ინოვაციური და ა.შ.

სამიზნე აუდიტორის: ლოგოს დიზაინი შეიძლება მორგებული იყოს კომპანიის სამიზნე აუდიტორიაზე. მაგალითად, იმ ფერების ან სტილის გამოყენებით, რომლებიც იზიდავს მომხმარებელთა სამიზნე ჯგუფს.

პროფესიონალიზმის და სანდოობას: ლოგო შეიძლება იყოს კომპანიის პროფესიონალიზმისა და სანდოობის მაჩვენებელი. დიზაინის სისუფთავემ, სტილმა და სიცხადემ შეიძლება გავლენა იქონიოს ბრენდის აღქმაზე.

ლოგოს შექმნა

გარდა ამისა ლოგო უნდა იყოს:

ადვილად ცნობადი: რაც უფრო ადვილია ლოგოს დამახსოვრება, მით უფრო ეფექტურად ასრულებს ის თავის ფუნქციას. ადვილად ცნობად ლოგოს მომხმარებლები ადვილად დააკავშირებენ თქვენს კომპანიასთან.

აქ მოცემულია რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც დაგეხმარებათ  სწორი ლოგოს შექმნაში:

კვლევა: ჩაატარეთ კვლევა თქვენი კომპანიის, მისი ღირებულებების, მიზნებისა და სამიზნე აუდიტორიის გასაგებად. გააანალიზეთ თქვენი კონკურენტების ლოგოები, რათა თავიდან აიცილოთ მსგავსება.

შეტყობინების განსაზღვრა: განსაზღვრეთ ძირითადი შეტყობინებები, რომელთა გადაცემაც გსურთ თქვენი ლოგოთი. ეს შეიძლება იყოს თქვენი კომპანიის ღირებულებები, უნიკალური თვისებები ან ხასიათი.

სტილის არჩევა: გადაწყვიტეთ ლოგოს რომელი სტილი უხდება თქვენს კომპანიას. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს მინიმალისტური, კლასიკური, თანამედროვე  და ა.შ.

ფერების პალიტრის არჩევა: ფერებს შეუძლიათ  იმოქმედონ ბრენდის აღქმაზე. შეარჩიეთ ფერები, რომლებიც შეესაბამება თქვენს კომპანიას და მის ხასიათს. გაითვალისწინეთ, რომ სხვადასხვა ფერს სხვადასხვა ემოციის გამოწვევა შეუძლია.

ფონტის შერჩევა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): თუ  ლოგოში იყენებთ ტექსტს, აირჩიეთ ფონტი, რომელიც შეესაბამება თქვენი კომპანიის სტილს და არის მარტივად კითხვადი.

უნიკალურობა და სიმარტივე: ლოგო უნდა იყოს უნიკალური და ადვილად ამოსაცნობი. მოერიდეთ ზედმეტ სირთულეს, რადგან სიმარტივე აადვილებს მის გაგებას და იდენტიფიცირებას.

ადაპტაცია: დარწმუნდით, რომ ლოგო ადვილად ადაპტირებადია სხვადასხვა კონტექსტში გამოსაყენებლად, მათ შორის სხვადასხვა საბეჭდ მასალებზე. 

გახსოვდეთ, რომ ლოგო კომპანიის ბრენდინგის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მისი დიზაინი ყურადღებით უნდა იქნას განხილული. ლოგოს სტილის არჩევანი დიდწილად დამოკიდებულია ბიზნესის ბუნებაზე, მის სამიზნე აუდიტორიაზე, კომპანიის ღირებულებებსა და მის უნიკალურ მახასიათებლებზე.

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენგვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

რას უნდა ასახავდეს კომპანიის ლოგო?

სხვა სიახლეები