ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ფერები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის ცხოვრებაში, განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღებისას. მაგალითად, ბრენდ სიმბოლიკაში გამოყენებული სხვადასხვა ფერები გავლენას ახდენენ მის რეპუტაციაზე.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

წითელი

ბრენდებს შორის, რომლებმაც ეს ფერი აირჩიეს ყველაზე გამორჩეულები არიან: Coca-Cola, Canon, Levis, H&M და სხვა.

წითელი ფერის დადებითი ენერგეტიკა ასოცირდება: ძალასთან, ენერგიასთან, აღტაცებასთან, ვნებასთან და  აღფრთოვანებასთან. მაგრამ ამ ფერს აქვს უარყოფითი მხარეც, რადგან ის ასევე ასოცირდება—  შიშთან, ტკივილთან და საფრთხესთან.

წითელი ფერის ფსიქოლოგია-რამდენიმე გამორჩეული მახასიათებელი:

 • მას შეუძლია გამოიწვიოს,როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი ემოციები;
 • შეუძლია შექმნას სასწრაფოობის ეფექტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაყიდვებისთვის;
 • აღძრავს მადას, ამიტომ მისი გამოყენება შეუძლიათ სწრაფი კვების ობიექტებს;
 • ასწრაფებს  გულისცემას , ამიტომ ის ხშირად გამოიყენება სწრაფი მანქანების  სარეკლამო კამპანიებში.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

წითელ ფერს უფრო დიდ  უპირატესობას ქალები ანიჭებენ  (9%- 7% წინააღმდეგ), მამაკაცების 2%  ამბობს, რომ ისინი არასდროს აირჩევდნენ ამ ფერს. იაფფასიან ფერად წითელს გამოკითხულთა მხოლოდ  9% მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ნარინჯისფერი

სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის ნარინჯისფერი აირჩიეს.

დადებითი ემოციები, რომელსაც ნარინჯისფერი იწვევს: კეთილგანწყობას, ენერგიის მოზღვავებას, სითბოს, რამე ახლის კეთების და დაწყების სურვილს.

უარყოფითი ემოციები რომელსაც ის იწვევს : იმედგაცრუება, რამეს დაკარგვის შეგრძნება, ინერტულობა.

ნარინჯისფერის ფსიქოლოგია-რამდენიმე გამორჩეული მახასიათებელი:

 • ნარინჯისფერი ასოცირდება სითბოსთან, მზესთან;
 • ითვლება, რომ ნარინჯისფერი ჰქმნის სიხარულს და დადებით ემოციებს;
 • ბევრისთვის ნარინჯისფერი ასოცირდება შემოდგომასთან;
 • გამოკითხულების უმრავლესობას ნარინჯისფერი ღარიბულ ფერად მიაჩნიათ;

იმ ადამიანების მახასიათებლები, რომლებიც ნარინჯისფერს ირჩევენ: თავგადასავლების მიმართ მიდრეკილება, კონკურენტუნარიანი, არაკეთილგანწყობილი.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

კაცების და ქალების 5%  ამ ფერისადმი დადებითადაა განწყობილი.

გამოკითხული კაცების 22%  და ქალების 33% აირჩია ნარინჯისფერი.

ქალების 33% არ ირჩევს ამ ფერს ხოლო 26% მას  "ღარიბულ" ფერად მიაჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ყვითელი

სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის ყვითელი  ფერი აირჩიეს.

ყვითელი ფერის ფსიქოლოგია-რამდენიმე გამორჩეული მახასიათებელი:

დადებითი ემოციები, რომელსაც ყვითელი ფერი იწვევს: ოპტიმიზმი, სითბო, სიხარული, კრეატივის შექმნის სურვილი და განივრული შესაძლებლობების ზრდა.

ნეგატიური ასოციაციები: ირაციონალობა, შიში, იმედგაცრუება, სიმხდალე;

 • ყვითელი ფერი არის ახალგაზრდობის, სიხარულის  და მზის სიმბოლო;
 • უფრო  დიდი ეფექტის მისაღებად ყვითელ ფერთან ერთად უნდა გამოიყენოთ მუქი ფერები.

იმ ადამიანების მახასიათებლები, რომლებიც ნარინჯისფერს ირჩევენ: დამოუკიდებლობა, მიზანსწრაფულობა, იმპულსურობა.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხული  მამაკაცების 57%  თქვა,რომ ყვითელი მათი საყვარელი ფერია. ის მხოლოდ გამოკითხულთა 1% არ მოსწონს. გამოკითხული ქალების 35% თქვა,რომ ყვითელი მათი საყვარელი ფერია. გამოკითხულთა 22% თვლის, რომ ყვითელი ფერი   სიღარიბის სიმბოლოა.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

მწვანე

სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის მწვანე  ფერი აირჩიეს. ფერის ფსიქოლოგიის თანახმად მწვანე ფერი არის : ჯამრთელობის, სიახლის, ბუნების და ზრდის სიმბოლო.

უარყოფითი ასოციაციები,რომლებსაც მწვანე ფერი იწვევს— მოწყენილობა, დათრგუნულობა, სისუსტე.

მწვანე ფერის ფსიქოლოგია-რამდენიმე გამორჩეული მახასიათებელი:

 • ამშვიდებს თვალს და არის ჯამრთელობის სიმბოლო;
 • მწვანე ფერი ყველაზე ხშირად ასოცირდება ახალთან, ქორფასთან;
 • ეს ფერი გავრცელებულია ეკო ბრენდებში და ფარმაცეფტულ კომპანიებში;
 • ეს ფერი პოპულარულია სხვადასხვა ბიზნეს სფეროებშიც: ბანკებში, საფონდო  ბირჟებზე, ფინანსებში და სამხედრო სფეროში.

ადამიანები, რომლებსაც მოსწონთ მწვანე ფერი არიან  ღია  და მეგობრულები.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხული კაცების და ქალების 14%  ის აირჩია როგორც საყვარელი ფერი.

ის არ უყვარს გამოკითხული კაცების 2%  და ქალების 16 %

გამოკითხულთა 6% მას იაფასიან ფერად მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ლურჯი

სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის ლურჯი  ფერი აირჩიეს.

დადებითი ემოციები, რომელსაც ლურჯი ფერი იწვევს: ნდობა, ლოიალურობა, ლოგიკურობა, სიმშვიდე, უსაფრთხოება.

ნეგატიური ასოციაციები—სიცივე, ჩაკეტილობა, არამიმზიდველობა.

 • ლურჯი ფერის აქვს გამოხატული დამამშვიდებელი ეფექტი;
 • ლურჯი არის სიძლიერის და თავისუფლების სიმბოლო და ამიტომაც მას მრავალი ბრენდი იყენებს;.
 • ლურჯი ფერი — სიმშვიდის სიმბოლოა.

იმ ადამიანების მახასიათებლები, რომლებიც ლურჯ ფერს ირჩევენ: ლოიალურება და  თავაზიანობა..

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ლურჯი ფერი უყვართ გამოკითხული  კაცების 57%   და ქალების 35%

ლურჯი ფერი არ მოსწონთ გამოკითხულების  1%

გამოკითხულთა 1% მას იაფასიან ფერად მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

იასამნისფერი

სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის იასამნისფერი  ფერი აირჩიეს.

დადებითი ემოციები, რომელსაც ისასმნისფერი იწვევს: თავისუფლება,დახვეწილობა, სიმდიდრე.

ნეგატიური ემოციები, რომლებსაც ის იწვევს —არეული განწყობა, დათრგუნულობა.

იასამნისფერის   ფსიქოლოგია-რამდენიმე გამორჩეული მახასიათებელი:

 • ისტორიულად, იასამნისფერი  ასოცირდება  უპირატესობასთან, სიმდიდრესთან;
 • ამ ფერს იყენებენ ფირმები, რომელიც ხაზს უსმევენ თავიანთ პრესტიჟს;
 • იასამნისფერი ითვლება ექსტრავაგანტულ ფერად ამიტომ მისი გამოყენებისას სიფრთხილე გმართებთ;
 • მუქი იასამნისფერი  ამშვიდებს და გამოიყენება ქალთა პროდუქციისთვის.

ადამიანები, რომლებსაც მოსწონთ იასამნისფერი არიან : მგრძნობიარეები, დიდებულები, გამგებები.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხულებიდან იასამნისფერი უყვართ მამაკაცების 1%   და ქალების 23% .

გამოკითხულთა 4% მას იაფასიან ფერად მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ვარდისფერი

ღია ვარდისფერი ძალიან ძნელი გამოსაყენებელია  ყველ კომპანია ვერ იყენებს. სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის ვარდისფერი აირჩიეს.

ვარდისფერის პლიუსები: წარმოსახვა, ვნება, შემოქმედებითობა, ახლის სურვილი.

უარყოფითი ასოციაციები: აღშფოთება, დაუმორჩილებლობა,იმპულსურება, არასერიოზულობა.

 • ღია ვარდისფერს ყველაზე ხშირად იყენებენ ქალთა პროდუქციისთვის;
 • ის შეიძლება  გახდეს ბრენდის საფირმო სტილის საბაზისო ფერის დანამატი;
 • ვარდისფერი — ეს კომფორტული ფერია, რომელიც იმედთან ასოცირდება.

ფსიქოლოგიური თავისებურებები,ამ ფერის მოყვარულებს ახასიათებთ: სულიერება, სიახლისკენ სწრაფვა, პრაქტიკულობა.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხულებიდან  კაცების 1% და ქალების 5%  ვარდისფერი საყვარელი ფერია.

გამოკითხული კაცების 9%  და ქალების 2% არ უყვართ ვარდისფერი

გამოკითხულთა 3% მას "ღარიბ" ფერად მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

შავი

კლასიკური ფერია, რომელიც ხშირათ მწუხარებასთან ასოცირდება, რაც არასწორია. სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის შავი ფერი აირჩიეს.

შავი ფერი ასოცირდება: ელეგანტურობა, უსაფრთხოება, ძალა, ძალაუფლება, სიმდიდრე.

უარყოფითი ასოციაციები: სიცივე, სიბრაზე, საფრთხე, დეპრესია, დეპრესიულობა, მწუხარება.

 • შავი—  «გავლენიანი» ფერია, რომელიც ასოცირდება  ძალაუფლებასთან და ფუფუნებასთან.
 • ძვირადღირებული ბრენდები იყენებენ შავ და თეთრ ფერებს.
 • შავი ფერის რამე ღია ფერთან გამოყენება ბრენდს  ძენს უნიკალურობას და დახვეწილობას.
 • გამოიყენება მოდის და ჯამრთელობის სფეროში.

იმ ადამიანების პიროვნული თვისებები, რომლებსაც შავიფერი უყვართ: სიმტკიცე, თვითდაჯერებულობა, სერიოზულობა.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხულებიდან  კაცების 8% და ქალების 6%  შავი საყვარელ ფრად დაასახელა;

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

თეთრი, ვერცხლისფერი

ძირითადად ის ასოცირდება  სისუფთავესთან და რამე ახალთან. სურათზე თქვენ ხედავთ ბრენდებს, რომლებმაც თავისი ლოგოსთვის ეს ფერები აირჩიეს.

თეთრი  და მისი დამხმარე ფერი— ვერცხლისფერი—ასოცირდება: სისუფთავესთან, უდანაშაულობა, სიმარტივე, ხელშეუხებლობა.

უარყოფითი ასოციაციები: სტერილურობა, სიცარიელე, გულგრილობა .

 • ამ ფერებს იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიების ბრენდები ;
 • საფირმო სტილის დიზაინში ის ხშირად გამოიყენება, როგორც დომინანტური ფერი;
 • არასწორად გამოყენების შემთხვევაში ის შეიძლება აღიქვან  გულგრილობის  და სიზარმაცის სიმბოლოდ.

იმ ადამიანების პიროვნული თვისებები, რომლებსაც თეთრი ფერი უყვართ: ოპტიმისტურობა, დამოუკიდებლობა, უდანაშაულობა.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

გამოკითხულებიდან  კაცების 1% და ქალების 2%  ვერცხლისფერი საყვარელ ფერად დაასახელა;

გამოკითხულთა 9% მას "ღარიბ" ფერად მიიჩნევს.

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

ფერების ფსიქოლოგიის მარკეტინგში გამოყენებით, შეძლებთ მომხმარებლებისთვის ბრენდის  თქვენთვის საჭირო იმიჯით წარდგენას...

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენ  გვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

ფერების ფსიქოლოგია მარკეტინგში. 9 ყველაზე პოპულარული ფერი!

სხვა სიახლეები