კონტენტ მარკეტინგი- მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები

კონტენტ მარკეტინგი- მიზნრობივი აუდიტორიის მოზიდვის მიზნით მოთხოვნადი კონტენტის შექმნისა და გავრცელების მარკეტინგული ტექნოლოგიაა, რომლის მიზანია თქვენი კომპანიის ცნობადობისა და გაყიდვების ზრდა.

შედეგი:

 • მეტი ცნობადობა
 •  მეტი ვიზიტორები
 •  მეტი მომხმარებლები

ამ სტატიაში გთავაზობთ  მონაცემებს, რომლის ნახვის შემდგომ თქვენ დარწმუნდებით კონტენტ მარკეტინგის ეფექტურობაში. (ლიდი არის თქვენი შეთავაზებით დაინტერესებული პირი, რომელიც გიტოვებთ მის საკონტაქტო მონაცემებს)

კონტენტ მარკეტინგის გამოყენება

«კონტენტი — ძიების პირველი მიზეზი.» (Lee Odden, TopRank Marketing).

 • ყოველდღიური გავრცელება 27 000 000 კონტენტის ერთეული;
 • B2B-კომპანიების  86% - იყენებს კონტენტ-მარკეტინგს;
 • საშუალოდ მარკეტინგის ბიუჯეტის 28%- იხარჯება კონტენტ მარკეტინგისთვის;
 • B2C-კომპანიების 77% - იყენებს კონტენტ მარკეტინგს;
 • მარკეტოლოგების 55%  მომდევნო 12 თვის განმავლობაში კონტენტ მარკეტინგის ბიუჯეტის გაზრდას აპირებს;
 • მარკეტოლოგების 59% ყოველდღიურად ჰქმნის  კონტენტის მინიმუმ 1 -ერთეულს;
 • კონტენტ მარკეტინგი —ინვესტირების მთავარი სფერო  მომდევნო 12 თვის განმავლობაში;
 • B2B -ის  მარკეტოლოგები საშუალოდ კონტენტ მარკეტინგის 13 ტაქტიკას იყენებს;
 • ორგანიზაციების 47%  აქვს  კონტენტ-მარკეტინგის განყოფილება;
 • B2B -ის მარკეტოლოგების 70% დღეს ქმნიან უფრო მეტ კონტენტს ვიდრე ერთი წლის წინ;
 • წამყვანი კონენტ-მარკეტოლოგები შემდგომი 12 თვის მანძილზე საკუთარი ხარჯების ზრდას გეგმავენ;
 • მარკეტოლოგების 42% კვირაში რამდენჯერმე ახალ  კონტენტს აქვეყნებს;
 • კომპანიების 54% ყველა სახის მარკეტინგიდან უპირატესობას სწორედ კონტენტ მარკეტინგს ანიჭებენ;

«კონტენტ მარკეტინგი— ეს არის ერთადერთი მარკეტინგი,რომელიც დაგვრჩა.» (სეტ გოდინი, Seth Godin).

კონტენტის გავრცელება

Процент маркетологов, распространяющих контент тем или иным образом

მარკეტოლოგების  პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც  სხვადასხვა სახით ავრცელებენ კონტენტს. 

Используемые тактики контент-маркетинга

კონტენტ-მარკეტინგის მიერ გამოყენებული ტაქტიკები  (ზევიდან -ქვევით): კონტენტი სოციალურ ქსელებში, ელექტრონული გზავნილები, სტატიები საიტზე, ბლოგი, ვიდეო, ილუსტრაციები-ფოტოები, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ონლაინ პრეზენტაციები, ინფოგრაფიკა, სემინარები/მედია პრეზენტაცია, კვლევითი ანგარიშები,  ბრენდირებული კონტენტის ინსტრუმენტები,ელექტრონული წიგნები, ბეჭდური ჟურნალები, წიგნები, მობილური აპლიკაციები, ციფრული ჟურნალები, ვირტუალური კონფერენციები, პოდგასტი, დაბეჭდილი ნაშრომები, თამაშები.

 • ხელის შესაწყობად/კონტენტის გასავრცელებლად  საშუალოდ გამოიყენება 3 ფასიანი სარეკლამო მეთოდი.
 • B2B-ის კონტენტის 80%  მისაღებად საჭიროა  რეგისტრაცია.

კონტენტ მარკეტინგის მიზანი და პროგრამები

«კონტენტი — ყველაფერი ის, რაც მკითხველისთვისაა ღირებული» (Avinash Kaushik, Google)

 • მარკეტოლოგების 55% ამ მომენტში დაკავებულია  მისთვის ყველაზე ეფექტური კონტენტის ძიებით. ხოლო 31% - კი ამ საქმით დაკავებას შემდეგი 12 თვის მანძილზე გეგმავს.
 • მარკეტოლოგების 63% ამ მომენტში მუშაობს საიტის მნახველების რიცხვის გაზრდისთვის. ხოლო 23% კი ამ საქმით დაკავებას შემდეგი 12 თვის მანძილზე გეგმავს.
 • მარკეტოლოგების 84%- მიიჩნევს,რომ კონტენტ მარკეტინგის მთავარი მისია ბრენდის ცნობადობის ამაღლებაა.  (brand awareness)
Процент маркетологов, определяющих следующие позиции в качестве своих целей

მარკეტოლოგების პროცენტი, რომლებიც შემდეგ პოზიციებს  თავის მიზნებად ისახავენ (ზევიდან ქვევით): ბრენდის ცნობადობა,  ლიდების გენერირება, ჩართულობა,გაყიდვები,  მომხმარებლების შენარჩუნება.

 • მარკეტოლოგების 69% ამ მომენტში მუშაობს უფრო ეფექტური/ მაღალხარისხიანი კონტენტის შექმნაზე. ხოლო 19% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;
 • მარკეტოლოგების 54% ამ მომენტში უფრო მრავალფეროვანი კონტენტის შექმნაზე მუშაობს. ხოლო 28% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;
 • მარკეტოლოგების 63% ამ მომენტში ეძებს კონტენტის რეორენტაციის საუკეთესო გზას. ხოლო  23% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;
 • მარკეტოლოგების 60% ამ მომენტში  ვიზუალური კონტენტის შექმნითაა დაკავებული. ხოლო 26% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;
 • მარკეტოლოგების 63% ამ მომენტში დაკავებულია  საკუთარი აუდიტორიის შესწავლით . ხოლო 21% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;
Как маркетологи измеряют успех

როგორ ზომავენ მარკეტოლოგები წარმატებას (ზევიდან ქვემოთ): ბრენდის ცნობადობა, ლიდების გენერირება , ჩართულობა, გაყიდვები, ლიდების დაბრუნება, კლიენტების შენარჩუნება

 • მარკეტოლოგების 58% ამ მომენტში  კონტენტის ოპტიმიზაციითაა დაკავებული. ხოლო 26% -ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს.

მოხმარებლების თვალით დანახული კონტენტ მარკეტინგი

«კონტენტ მარკეტინგის არსი — საინტერესო ისტორიის მოყოლაში მდგომარეობს.» (Joe Pulizzi, Content Marketing Institute)

 • ინტერნეტ მომხმარებლები ქსელში ყოფნის დროს 20% კონტენს უთმობენ.
В течение последних 12 месяцев покупатели использовали этот тип контента для принятия решений о покупке

ბოლო 12 თვის მონაცემების თანახმად - მომხმარებლები ყიდვის გადაწყვეტილებას იღებდნენ კონტენტზე დაყრდნობით: ტექნიკური დოკუმენტაცია, სემინარები, ელექტრონული წიგნები, ვიდეო, ბლოგის პოსტები, ინფოგრაფიკა, ინტერაქტიული პრეზენტაციები, ROI კალკულატორები.

 • მომხმარებლების 68% დროს მათთვის საინტერესო ბრენდების შესახებ არსებული მასალების კითხვაში ხარჯავენ;
 • ადამიანების 60% პროდუქციის ძებნას ინფორმაციის წაკითხვის შემდეგ იწყებს;
 •  B2B -ის მომხმარებლების  55,8% მათთვის საინტერესო კონტენტს თავიანთი მობილური ტელეფონების მეშვეობით კითხულობენ;
 • მომხმარებლების 82%  უფრო დადებითად არიან განწყობილი იმ  კომპანიისადმი, რომლის კონტენტსაც გაეცვნენ;
 • მომხმარებლების 70% პროცენტი კომპანიას ეცნობა სტატიებიდან და არა რეკლამიდან;
 • მამხმარებლლების 70%  თავს უფრო ახლოს გრძნობენ იმ კომპანიასთან, რომელსაც რელევანტული კონტენტი აქვს;
 • B2B- ის მომხმარებლების95% უპირატესობას მცირე კონტენტს ანიჭებენ;

კონტენტ-მარკეტინგის სირთულეები

«კონტენტი — მეფეა.» ( Bill Gates)

 • კონტენტ-მარკეტინგთან მუშაობას  ეფექტიანად მარკეტოლოგების მხოლოდ 38% თვლის.
 • მარკეტოლოგების 81% თვლის, რომ კონტენტ-მარკეტინგში ყველაზე რთული სამუშაო საინტერესო მატერიალის შექმნაა.
Трудности, с которыми сталкиваются B2B-маркетологи

სირთულეები,რომელიც ხვდება B2B-ის მარკეტოლოგებს (ზევიდან ქვემოთ): კონტენტის მუდმივი წარმოება, კონტენტის ეფექტურობის გაზომვა, მრავალფეროვანი კონტენტის შექმნა, ბიუჯეტის დეფიციტი,მარკეტინგში ინტეგრაცია, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სირთულეები.

 • მარკეტოლოგების 58%  თვლის, რომ მათი კონტენტი ხელს არ უწყობს ჩართულობას;
 • მარკეტოლოგების 29% აღიარებს, რომ მატი კონტენტი არ იწვევს ინტერესს;
 • მარკეტოლოგების 29%  არსებული კონტენტი მოსაწყენია;
 • მარკეტინგის სფეროს პროფესიონალების მხოლოდ  39% არის კმაყოფილი კონტენტ-მარკეტინგში ROI -ის თვალყურით;
 • მარკეტოლოგების 29%  დიდი კონტენტს ძნელად ასათვისებლად მიიჩნევს;
 • მარკეტოლოგები 46% ამ მომენტში მუშაობენ კონტენტ-მარკეტინგის ROI- გაზომვაზე. ხოლო  36% ამ საქმით დაკავებას მომდევნო 12 თვის მანძილზე აპირებს;

კონტენტ-მარკეტინგის ეფექტურობა

«უნდა შეიქმნას ძალზე კარგი კონტენტი: სასარგებლო, სასიამოვნო და  შთამაგონებელი.» (Ann Handley MarketingProfs- კონტენტის მთავარი სპეციალისტი)

 • კონტენტ-მარკეტინგის ხარჯები ტრადიციულ მარკეტინგთან შედარებით  62% უფრო მცირეა და ამასთანავე 3-ჯერ ეფექტური;
 • კონტენტ-მარკეტინგზე  დახარჯული ყოველი დოლარი   ლიდების მოზიდვაში  3-ჯერ ეფექტურია;
 • მარკეტოლოგების 53%-მა  კონტენტ-მარკეტინგი SEO- ყველაზე ეფექტურ ტაქტიკად აღიარა;
 • ბოლო 12 თვის მანძილზე წამყვანმა კომპანიებმა კონტენტ მარკეტინგის დახმარებით ლიდების რაოდენობა   18%-ით გაზარდეს;
 •  ფირმებს,რომლებიც კონტენტ-მარკეტინგს იყენებენ კონვერსიის კოეფიციენტები  6-ჯერ უფრო მაღალი აქვთ;
 • ორგანიზაციების 41% ,რომლებიც კონტენტ-მარკეტინგს  იყენებენ, ამბობენ რომ მათი ბრენდის  ცნობადობამ საგრძნობლად იმატა;
 • კომპანიების 51% ამბობს,რომ კონტენტ-მარკეტინგის წყალობით მიღებული ლიდები, უფრო ხარისხიანია;
Наиболее эффективные тактики контент-маркетинга

კონტენტ მარკეტინგის ყველაზე ეფექტური ტაქტიკები (ზევიდან ქვევით): სემინარები/(Webcasts), ვიდეო, ბლოგი, ქეისები, კვლევითი ანგარიშები, ელექტრონული გზავნილები, ელექტრონული წიგნები, მიკროსაიტები.

 • ორგანიზაციების 48%  რომლებიც კონტენტ-მარკეტინგს იყენებენ ამბობენ, რომ ის ხელს უწყობს არსებული და მომავალი მომხმარებლების ჩართულობას;
 • კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ბლოგი თვეში 67%- ით მეტ ლიდებს იღებენ.

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენ გვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

კონტენტ მარკეტინგი- მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები

სხვა სიახლეები