რა უნდა იცოდნენ მარკეტოლოგებმა SEO-ს შესახებ?

მომხმარებლების უმრავლესობა  სასურველ პროდუქციას საძიებო სისტემების საშუალებით პოულობენ,  ამის გათვალისწინებით ყველა მარკეტოლოგმა უნდა იცოდეს ცოტა რამ მაინც  საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის შესახებ  (SEO - Search Engine Optimization).

ყველაზე მოტივირებული კლიენტი არის ის ვინც  Google -ს მეშვეობით გიპოვნიათ.  თუ მომხმარებელი დაინტერესდა   საძიებო სისტემაში შეყვანილი აღწერით, ის მზადაა გადახედოს ყველა თქვენ შეთავაზებას. როდესაც ინიციატივა  მომხმარებლისგან მოდის – ეს Inbound- მარკეტინგია. SEO არ არის ოპტიმალური ვარიანტი ყოველი საიტისთვის. წარმატებული ინტერნეტ მარკეტინგული კამპანია შეიძლება დამოკიდებული იყოს მაღალი ხარისხის ვებ გვერდის მომზადებაზე, რათა მიიზიდოს და დაარწმუნოს, შექმნას ანალიტიკური პროგრამები, რომლებიც საიტის მფლობელებს შედეგების შემოწმებისა და საიტის კონვერციის განაკვეთის  გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.

SEO-ოპტიმიზაცია

inbound-მარკეტინგში საიტის ტექნიკურ და კონტენტ  ოპტიმიზაციასთან ერთად პირველ ადგლას   SEO-ტექნოლოგიები დგას.  შედეგად საძიებო სისტემების მეშვეობით თქვენი საიტი მალე დასკანერდება და თქვენი პროდუქციაც საძიებო სისტემების ძიებისას პირველ გვერდზე აღმოჩნდება.  Google ყოველთვის ცვლის საძიებო სისტემის ალგორითმს, ამიტომ კარგი  SEO -ს სპეციალისტი მუდამ მზად უნდა იყოს ცვლილებებისთვის.

რატომ არის მნიშვნელოვანი  SEO? სტატისტიკა:

 • მომხმარებლების 39% მოდის საძიებო  სისტემების საშუალებით;
 • ლინკების 70% რომლებზეც მომხმარებლები გადადიან ორგანულია;
 • მომხმარებლების 70-80% უგულვებელყოფს მიღებულ რეკლამას, მომხმარებლები უფრო მეტედ ორგანულ რეკლამას ენდობიან;
 • მომხმარებლების 75%  არ ნახულობს საძიებო  სისტემის მიერ  შეთავაზებული პირველი გვერდის მეტს
 • ონლაინ აქტივობის 93%  იწყება Google- ს საძიებო სისტემით;

უნდა გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციას მომენტალური ეფექტი არ აქვს მის გამომუშავებას გარკვეული დრო სჭირდება.  SEO-ოპტიმიზაციის რეზულტატების პროგნოზირებისას უნდა გაითვალისწინოთ ისეთი ფაქტორები,როგორიცაა საიტის ასაკი და რეპუტაცია, სასურველი მოთხოვნის კონკურენციის დონე, ძიების ხელშეწყობის მეთოდები – კონტენტის ხარისხი, საიტის გამოყენებადობა. შედეგების მიღების მინიმალური ვადები– 1-2თვე, მაქსიმალური ვადა – 4-6 თვე. თუ პროდუქცია განეკუთვნება  პრემიუმ კლასს მაშინ  ოპტიმიზაციის შედეგი 6-9 თვიდან ერთ წლამდე იქნება.

SEO-ოპტიმიზაციის სახეები   საძიებო სისტემების წესების მიხედვით  იყოფა თეთრად , ნაცრისფერრად , ფორთოხლისფრად და შავა. თეთრი ოპტიმიზაცია – ოპტიმიზირებული სამუშაო რესურსებთან, რომლებიც ოფიციალურად აკრძალულია ყოველი საძიებო სისტემის მიერ – საიტის ალგორითმებზე ზეგავლენის მოხდენის გარეშე. ეს მოიცავს საიტთან მუშაობას, მის შიგა ნავიგაციასთან და შინაარსთან, ასევე გარე სამუშაოებს, საიტის ოპტიმიზირება გამოკითხვების მეშვეობით, პრეს – რელიზების, სოციალურ ქსელებში რეგისტრირების, პარტნიორულ პროგრამებსა და ა.შ. მითითებული საიტის ბმულებით. ნაცრისფერი საძიებო სისტემის -ოპტიმიზაცია მოიცავს საკვანძო სიტყვების დიდი რაოდენობით ჩასმას საიტის ტექსტში, ხშირად ადამიანებისთვის ყველაზე გამოსაჩენ ადგილებში, მაგალითად: „რძე რძის ნაწარმის საუკეთესო საჩუქარია, რადგანაც მას რძის ცხიმი გააჩნია“. ამასთან, ხშირად გამოიყენება HTML – ის სათაურის ტეგში, h1, საკვანძო სიტყვების ატრიბუტი. ნაცრისფერი ოპტიმიზაცია - იმით განსხვავდება შავი ოპტიმიზაციისაგან, რომ ის ოფიციალურად არ არის აკრძალული, მაგრამ მისი გამოყენება შესაძლოა შეფასებულ იქნას, როგორც საიტის პოპულარობის არაბუნებრივი მცდელობა. ზოგიერთმა  საძიებო სისტემებმა, მაგალითად Google – მა შესაძლოა დროებით ან სამუდამოდ დაბლოკოს ასეთი საიტი. საბოლოო გადაწყვეტა იმაში მდგომარეობს, რომ საიტის რეიტინგის წამოწევა კანონიერია თუ არა, ამას არა პროგრამა, არამედ საძიებო სისტემის მოდერატორი წყვეტს. შავი ოპტიმიზაცია - შავ ოპტიმიზაციაში შედის მეთოდები, რომლებიც საძიებო სისტემას ეწინააღმდეგებიან. მათ შორის შემდეგის გამოყოფა შეიძლება: “Doorway” - ს (გვერდები და რესურსები, სპეციალურად შექმნილი საძიებო სისტემების სამუშაოდ, ხშირად დიდი რაოდენობის საკვანძო სიტყვები საიტზე) გამოყენება, “Cloaking” (მომხმარებელს მიეცემა ერთი გვერდი, საძიებო სისტემას – მეორე, ოპტიმიზირებული გარკვეული მოთხოვნით), საიტზე  დაფარული ტექსტის გამოყენება, „ერთ პიქსელიანი“ ლინკის გამოყენება.   SEO-ოპტიმიზაცია იყოფა ორ ტიპად  ტექნიკური SEO და კონტენტ- SEO.  ეფექტური და სრულყოფილი შედეგის მისაღებად თქვენ ორივე უნდა გამოიყენოთ.

ტექნიკური SEO

ამ ეტაპს ჰქვია On Site Optimization,რაც გულისხმობს საიტის პროგრამულ და ტექნიკურ გამართვას, რასაც Google ითხოვს . ტექნიკური  SEO-ოპტიმიზაციის შედეგები მალევე ჩანს. სამუშაოების დაწყებამდე უნდა ჩატარდეს საიტის SEO-აუდიტი. SEO-აუდიტი  საიტის ჩატვირთვის სისწრაფის შემოწმება, საძიებო სისტემებისთვის ხილვადობა, საიტის ოპტიმიზაციის ხარისხი, ტექსტები.

SEO- აუდიტი მოიცავს:
 1. ლინკების ანალიზი: გამავალი, შემომავალი (სოციალური ქსელებიდან) შემთხვევითი დონორებისგან;
 2. საიტის სტრუქტურის ანალიზი;
 3. კოდის ანალიზი: შეცდომები HTML- ში, საიტის გვერდების ჩატვირთვის სიჩქარე, robots.txt, საიტის რუკა, სერვერული შეცდომები, გადამისამართება;
 4. კონტენტის ანალიზი: სურათების და ტექსტების უნიკალურობა, ტექსტის მოცულობა, საკვანძო სიტყვების სიმჭიდროვე;
 5. საკვანძო სიტყვების ანალიზი: კითხვების ძრავი,  სიტყვების მიხედვით პოზიციონირება;

 SEO- კონტენტ ოპტიმიზაცია

კონტენტის მეშვეობით საძიებო სისტემებში საიტის პირველ პოზიციებზე გადმოყვანა (როდესაც საიტის მატერიალები ამართლებს მომხმარებლების  მოლოდინებს) საძიებო სისტემები აანალიზებენ საიტის კონტენტს, მომხმარებლების ქმედებებს, კონტენტის განახლების სიხშირეს  და საკვანძო მოთხოვნების შესაბამისობას. ამ ინფორმაციის შეჯამების შემდეგ   ხდება საძიებო სისტემაში სიტყვების მიხედვით საიტის რანჟირება.

კონტენტ  SEO მოიცავს:
 • webmasters Google;
 • საიტისთვის სემანტიკური ბირთვის შეგროვება;
 • რელევანტური კონტენტის შექმნა;
 •  საინფორმაციო გიდებთან და Google Trends-თან მუშაობა;
 • საიტების  შიდა გვერდების გადალინკვა;
 • რეფერენტული ხელშეწყობა;

SEO-აუდიტი - არის პირველი რაც უნდა გაკეთდეს საიტის საძიებო სისტემებში წინ წასაწევად !

   

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენგვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

რა უნდა იცოდნენ მარკეტოლოგებმა SEO-ს შესახებ?

სხვა სიახლეები