რა არის ვებ გვერდის SEO ოპტიმიზაცია: რას მოიცავს SEO

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია და ვებსაიტების პოპულარიზაციის მეთოდები მუდმივად ვითარდება. უმჯობესდება რეიტინგის განმსაზღვრელი ალგორითმები, ჩნდება ახალი ანალიტიკური სერვისები და შესრულებული სამუშაოს შედეგების თვალყურის დევნების ინსტრუმენტები. 

მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ საიტის საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია ძირითადად გარე ბმულების შექმნასა და ოპტიმიზაციაზე იყო მიმართული. დღეს კი SEO მხარდაჭერის მთავარი ასპექტი შიდა ოპტიმიზაციაზე მუშაობაა, ხოლო გარე ბმულებისთვის კი საფუძვლიანად უნდა შეირჩეს პარტნიორები პრინციპით "ცოტა მაგრამ ხარისხიანი". 

ვებ გვერდის SEO მხარდაჭერა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: შიდა, გარე ოპტიმიზაციას, ორგანულ SEO-ს და ანალიტიკას. თითოეული მიმართულება შედგება სხვადასხვა მოქმედებებისგან, რომლებიც გარკვეული თანამიმდევრობით უნდა შესრულდეს .

საძიებო სისტემის მხარდაჭერის ეტაპები

1. ნიშის ანალიზი და კონკურენტების აუდიტი

საჭიროა შემოწმდეს საიტები, რომლებსაც აქვთ მსგავსი თემატიკა და არიან მაღალ პოზიციებზე. მიაქციეთ ყურადღება სტრუქტურას, დონორების რაოდენობას, ნავიგაციის სიმარტივეს, ვიზიტორების რაოდენობას, მათ ასაკს და სოცილურ ქსელებს.
ამ ეტაპზე გაიგებთ, ოპტიმიზაციის რომელი მეთოდებია ეფექტური თქვენ მთავარ კონკურენტებს შორის.
ამის პარალელურად აუცილებელია ნიშის მთლიანი ანალიზი. ეს დაგვეხმარება გავიგოთ საიდან უნდა ველოდოთ მაქსიმალურ ტრაფიკს, რა დამატებითი არხების გამოყენებაა ამისთვის საჭირო. 

2. საიტის ტექნიკური აუდიტი

თუ რესურსი უკვე არსებობს, თქვენ უნდა შეამოწმოთ მისი ამჟამინდელი მდგომარეობა და შეაფასოთ პროგრესი. ახალ შექმნილ საიტს არ აქვს ოპტიმიზაციის ისტორია, ამიტომ ის უნდა დააკავშიროთ  ვებ ანალიტიკის ინსტრუმენტებთან (Google Analytics, Google Search Console). 
ამ ეტაპზე თქვენ უნდა გაანალიზოთ საიტის მიმდინარე პოზიცია, გამოყენებული საკვანძო სიტყვების რაოდენობა, ტრაფიკის წყაროები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
ასევე აუცილებელია საიტის ტექნიკური შეცდომების შემოწმება, გვერდის ჩატვირთვის სიჩქარის დადგენა, თუ რომელი საძიებო სისტემებიდან მოდის ტრაფიკი, არის თუ არა უხეში დარღვევები, რამაც შეიძლება შეანელოს ოპტიმიზაციის პროცესები. საჭიროების შემთხვევაში, ხორციელდება ტექნიკური ფაილების და სხვა პარამეტრების ჩასწორება, რომლებიც გავლენას ახდენენ საიტის ინდექსირებასა და რეიტინგზე.

3. სემანტიკური ბირთვის შედგენა.

შესაბამისი, რელევატური საკვანძო ფრაზების მაქსიმალური რაოდენობის შერჩევა ხელს უწყობს ვიზიტორთა შემოდინების (ტრაფიკის) გაზრდას. არ არსებობს საკვანძო სიტყვების ოპტიმალური რაოდენობა, თითოეული პროექტისთვის ისინი ინდივიდუალურად შეირჩევა.

4. საიტის სტრუქტურის შემუშავება

აშენებული ბირთვიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა შექმნათ ან განაახლოთ არსებული სტრუქტურა. ამ დროს შეიძლება დაემატოს ახალი განყოფილებები​ და კატალოგის გვერდები. 

5. გვერდების შევსება კონტენტით

ის უნდა იყოს უნიკალური და რაც შეიძლება სასარგებლო ვიზიტორებისთვის. გარდა ამისა, თითოეული გვერდი უნდა იყოს მორგებული კონკრეტულ საკვანძო მოთხოვნაზე ან მოთხოვნების ჯგუფზე. ასევე მნიშვნელოვანია თითოეულ გვერდზე დაამატოთ სათაური, აღწერა მეტა თეგები, H1-H6 ქვესათაურები.

6. შიდა ბმულები

თუ არსებობს ტექსტური და გრაფიკული კონტენტი, აუცილებელია საიტის შიდა გვერდების ბმულების დამატება, რათა გაიზარდოს მომხმარებლის საიტზე ყოფნის დრო და ჩართულობა.

7. გარე ოპტიმიზაცია

ამ ეტაპზე საჭიროა დონორის საიტებიდან გარე ბმულების გეგმის შედგენა.  დღეს წესი „რაც მეტი შემომავალი ბმული, მით უკეთესი“ აღარ გამოიყენება. დღეს ყურადღება ექცევა რა რაოდენობას არამედ ხარისხსს. 
თქვენ შეგიძლიათ ხარისხიანი დონორები კონკურენტული ვებსაიტების ანალიზის მეშვეობით შეარჩიოთ.

8. სოციალურ ქსელებში პოპულარიზაცია

ჯგუფების, სოციალური ქსელების პროფილების, ვიდეო კონტენტის შექმნა ეხმარება თქვენ საიტის, ბრენდის, პროდუქტის ცნობადობას და საძიებო სისტემებში პოპულარიზაციას.
სოციალურ ქსელებთან მუშაობისას საჭირო სწორი და რელევანტური კონტენტის შერჩევა, კონკურენტების და სიახლეების მონიტორინგი. 
გახსოვდეთ, რომ თითოეულ სოციალურ ქსელს თავისი აუდიტორია ჰყავს, რომელსაც სპეციფიკური კონტენტი სჭირდება. 

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენგვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge 

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

რა არის ვებ გვერდის  SEO ოპტიმიზაცია: რას მოიცავს SEO

სხვა სიახლეები

ტეგები: