ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

ხელოვნური ინტელექტი (ინგლ. artificial intelligence, შემოკლებით AI)  კომპიუტერული მეცნიერების დარგი, რომელიც მიზნად ისახავს ინტელექტუალურ კომპიუტერულ მანქანის/პროგრამის შექმნას. პირველად ეს ტერმინი "ხელოვნური ინტელექტი" ამერიკელმა მეცნიერმა ჯონ მაკარტმა 1955 წელს გამოიყენა.  მან ეს უკანასკნელი განმარტა, როგორც პროგრამა ან კომპიუტერი, რომელსაც შეუძლია იაზროვნოს, როგორც ადამიანმა და მიიღოს ლოგიკური გადაწყვეტილებები. სწორედ აქედან ჩაეყარა საფუძველი ახალ დარგს, რომელსაც განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და შეუძლია მნიშვნელოვნად დაეხმაროს კაცობრიობას განვითარებაში.

დღეს ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სხვადასხვა ინდუსტრიაში. მისი გამოყენება ეხმარება კომპანიებს გააუმჯობესონ მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობა და  მომხმარებლებთან ურთიერთობა. ამ ბლოგში განვიხილავთ, თუ როგორ გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში, მოვიყვანთ მისი გამოყენების მაგალითებს და გავაანალიზებთ ამ ტექნოლოგიის გამოყენების უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს.

Parkinson's Uncovered by AI - SwissCognitive, World-Leading AI Network

AI - ის მარკეტინგში გამოყენების მაგალითები

მარკეტინგში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების სხვადასხვა მაგალითები არსებობს. მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია:

  •  მონაცემთა ანალიზი და მომხმარებელთა ქცევის პროგნოზირება.

AI-ის დახმარებით კომპანიები აგროვებენ, აანალიზებენ და ამუშავებენ დიდი რაოდენობით მონაცემებს მომხმარებელთა შესახებ, რათა დადგინდეს მათი პრეფერენციები და ინტერესები, რის მეშვეობითაც მაი ქცევის  წინასწარ განსაზღვრა მოხდება.

მაგალითად, კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ხელოვნური ინტელექტი თავისი მომხმარებლების სოციალურ ქსელებში ქცევის გასაანალიზებლად, რათა დაადგინოს, რომელი პროდუქტები ან სერვისებია მათში ყველაზე პოპულარული. AI ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარკვეულ პროდუქტებზე ან სერვისებზე მოთხოვნის პროგნოზირებისთვის, რაც კომპანიებს საშუალებას აძლევს დაგეგმონ მარკეტინგული სტრატეგიები უფრო ეფექტურად.

  • კონტენტის და შეთავაზებების პერსონალიზაცია

ხელოვნური ინტელექტი საშუალებას აძლევს კომპანიებს შექმნან უფრო პერსონალიზებული კონტენტი და შეთავაზებები თავიანთი მომხმარებლებისთვის მათი პრეფერენციებისა და ინტერესებიდან გამომდინარე.

მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შესაძლებელია მომხმარებლის შესყიდვების ისტორიის და საძიებო მოთხოვნების გასაანალიზებლად, რათა მათ შესთავაზონ პერსონალიზებული პროდუქტის ან სერვისის რეკომენდაციები. ან ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით, შეგიძლიათ შექმნათ პერსონალიზებული მეილები და რეკლამები, რათა მიიპყროთ მომხმარებლების ყურადღება.

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება კომპანიებს საშუალებას აძლევს ავტომატიზირდნენ და მართონ და ჩაუშვან სარეკლამო კამპანიები ავტომატურად, რითაც მოხდება სარეკლამო ხარჯების ოპტიმიზაცია და რეკლამის ეფექტურობის  ზრდა.

მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შესაძლებელია სარეკლამო შეტყობინების გავრცელების ოპტიმალური დროისა და არხის დასადგენად, ასევე სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის გასაანალიზებლად და ამით სარეკლამო ბიუჯეტის ოპტიმიზირება.

ხელოვნური ინტელექტი ეხმარება კომპანიებს საძიებო სისტემებისთვის საკუთარი ვებსაიტების ოპტიმიზაციაში და ძიების შედეგებში პოზიციის გაუმჯობესებაში.

AI-ის გამოყენება SEO ოპტიმიზაციისთვის შეიძლება მოიცავდეს:

  • საკვანძო სიტყვების ანალიზს;
  • მანქანური სწავლების გამოყენებას (ოპტიმიზაციის საუკეთესო მეთოდების დასადგენად);
  • კონკურენტების ანალიზს;
  • მომხმარებლის ინტერესებისა და მოთხოვნების საფუძველზე კონტენტის შექმნას.

Coding Artificial Intelligence GIF by Matthew Butler - Find & Share on GIPHY

ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შეიძლება შეიქმნას კონტენტი, როგორიცაა: სათაურები, სტატიები, პროდუქტებისა და სერვისების აღწერა, ასევე სოციალური ქსელების კონტენტი. AI-ს შეუძლია დიდი მოცულობის მონაცემთა ანალიზითა და ინფორმაციის დამუშავებით ისეთი კონტენტის შექმნა, რომელიც  კონკრეტული აუდიტორიის ინტერესებსა და საჭიროებებზე იქნება მორგებული.

AI-ის გამოყენების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები მარკეტინგში

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას მარკეტინგში აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები.

უპირატესობები:

1. ეფექტურობის გაზრდა. AI საშუალებას აძლევს კომპანიებს გააანალიზონ მომხმარებელთა მონაცემები უფრო სწრაფად და ზუსტად, რაც მათ ეხმარება მიიღონ  უკეთესი გადაწყვეტილებები და შეამცირონ მარკეტინგული აქტივობების ღირებულება;

2. მუშაობის სიზუსტე და სიჩქარე. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება კომპანიებს საშუალებას აძლევს გაზარდონ თავიანთი პროგნოზებისა და გადაწყვეტილებების სიზუსტე, ასევე შეამცირონ მონაცემთა დამუშავებისა და ბაზრის კვლევისთვის საჭირო დრო;

3. მოგების გაზრდა. მარკეტინგული სტრატეგიების ეფექტურობისა და სიზუსტის გაუმჯობესებით, კომპანიებს შეუძლიათ გაზარდონ თავიანთი მოგება და ამასთანავე მიაწოდონ მომხმარებელთა კმაყოფილების უფრო მაღალი დონე;

4. ხარჯების ოპტიმიზაცია. AI-ს შეუძლია დაეხმაროს კომპანიებს მარკეტინგული ხარჯების ოპტიმიზაციაში, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეამცირონ ხარჯები და გაზარდონ შემოსავალი.

Chat GPT3 - The New Era of AI. Lets get an overview of chat GPT3 Open… | by  Sameersura | Bootcamp

უარყოფითი მხარეები: 

1. ტექნოლოგიაზე დამოკიდებულება. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მოითხოვს ამ სფეროში შესაბამისი ტექნოლოგიებისა და ექსპერტების არსებობას, რაც შეიძლება რთული და ძვირი იყოს ზოგიერთი კომპანიისთვის.

2. შეცდომებისა და წარუმატებლობის რისკი. მიუხედავად იმისა, რომ AI საშუალებას აძლევს კომპანიებს გააუმჯობესონ თავიანთი მარკეტინგული სტრატეგიები, არსებობს შეცდომებისა და ხარვეზების რისკი, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ბიზნესზე.

The Future of Artificial Intelligence

მიუხედავად ამ უარყოფითი მხარეებისა, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას მარკეტინგში ბევრი სარგებელი აქვს და ეხმარება კომპანიებს გააუმჯობესონ მარკეტინგული სტრატეგიები და გაზარდონ მათი ეფექტურობა. გარდა ამისა, ხარვეზების უმეტესი ნაწილი შეიძლება დაიძლიოს უსაფრთხოების შესაბამისი ზომების მიღების, ხარისხის კონტროლის ეფექტური სისტემებისა და პერსონალის გადამზადების მეშვეობით

მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ მალე ხელოვნული ინტელექტი კაცობრიობის განვითარების კატალიზატორი გახდება.
ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია დაეხმაროს კომპანიებს მოგების ზრდაში და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში, მაგრამ ეს მოითხოვს ბალანსს ავტომატიზაციასა და ადამიანურ კომპონენტს შორის. უნიკალური მარკეტინგული კამპანიების შესაქმნელად და მომხმარებლის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კომპანიებს უნდა შეეძლოთ ხელოვნური ინტელექტის შემოქმედებითობასთან და ინტუიციასთან ერთად  გამოყენება. 

კონსულტაციისთვის და დახმარებისთვის კი მუდამ თქვენ გვერდით მიგულეთ მე და ჩემი კომპანია.

მხოლოდ ორიგინალური გადაწყვეტილებები  - Lemons.ge

მისამართი: წერეთლის გამზ. #117ა

ელ. ფოსტა: info@lemons.ge

ოფისი: ( 995) 032 2 45 01 01

ხელოვნური ინტელექტი მარკეტინგში

სხვა სიახლეები